Su Yalıtımı

Yapılarımıza zarar veren en mühim faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette sarf edilen iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapı ve konforu tehdit eden sudan korunmak amacıyla oluşturulan işlemlere su yalıtımı denir.

Binalara nüfuz eden su, binaların taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılardan veya tavanlardan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

Yapıların uzun yaşamlı olabilmesi, sıhhatli konforlu ve güvenilir bir bölge sağlayabilmesi amacıyla iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. Söz hususu bu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da yalıtımdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana öğeleri doğru detay, nitelikli malzeme, sıhhatli uygulamadır.

Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi durumda ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına bundan dolayı da yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Suyun yapılarda sıvı ya da gaz halinde bulunması yıpranmaların ve zararlı etkilerin en mühim nedenidir.

Su, yapıya çeşitli şiddetlerde çeşitli yollardan girebilir.

– Cepheden Sızma Yoluyla Rutubet:

Sağlıklı bir sıva katı üstüne yapılan bir boyadan beş ile on kat daha kalın olan dış cephe kaplamaları, yağmur sebebiyle cepheye vuran suyun içeri sızmasını önler.

– Yoğuşma Yoluyla Rutubet:

Dış cephe ısı yalıtım sistemi iç cephe duvarlarının yüzey ısısını yükselterek yoğuşmanın oluşmasını önler. Düzenli havalandırma yapılması ise bağıl nem oranını düşüreceği amacıyla yoğuşmanın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

– Kılcal Su Yürümesi Yoluyla Rutubet:

Koruma sıvası, yapısındaki kanallar sayesinde suyun buharlaşmasını kolaylaştırarak, yüzeyde rutubet lekelerinin oluşmasını önler. Bu kanallar aynı zamanda, tuzları yapısında saklayarak bunların genleşip sıvayı çatlatmalarını engeller.

– Zeminden Sızan Su Yoluyla Rutubet:

Su yalıtım sistemleri, suyun duvardan geçişine engel olur. Bu tür yalıtım sistemleri ilk olarak dışarıdan, su tarafından uygulanmalı, fakat sızıntı ya da eski binaların bünyesinde, su yalıtımı içeriden uygulanmalıdır.

– Basınçlı Su Yoluyla:

Yapıya sık sık ve belli bir hidrostatik basınç yapan suları kapsar. Metre cinsinden su sütunu yüksekliği ile ifade edilen su hali (kg/m²) olarak basınç yapar. Basınçlı suya karşı yalıtımın detaylandırılması su basıncına ve yapının yalıtım üstüne gerçekleştireceği sıkışma basıncı faktörüne göre yapılır.

SU YALITIMI NASIL YAPILIR?

Bu sorunun cevabı ; mevcut duruma “en uygun” şekilde yapılır.

Bu cevabın nedeni, sadece teknolojiye bağımlı olmayan fiziki  koşullar , her zaman % 100 başarılı su yalıtımını sağlamaz. Örneğin ; eski binalarda yan binaların varlığı, sonradan müdahaleler, bölgenin zemin yapısı vb. nedenlerle temel yalıtımı sağlıklı olmayabilir.

Uygulamanın yapılacağı yer bizzat görülüp çözüm üretilmelidir. Bu sitenin adından da anlaşılacağı gibi, her yapının sorunlarının çözümü için “doktor” sıfatı ile yapı incelenmelidir.

Örnek sorunlar ve çözümlerdeki  uygunluk ;

Temel’de su kaçağı sorunu : Eski bina ise , çevresine drenaj yapmak güçtür. Araştırma çok yönlü yapılmalıdır. Ancak içeriden kontrol tedbirleri alınabilir.

Su deposu su kaçağı sorunu : Deponun betonarme koşullarına göre, membran ya da sürme su izolasyonu yapılabilir.

Teras su kaçağı sorunu : Terasın mevcut koşullarında komple sökülüp tekrar yapılması ekonomik ve fiziki olarak mümkün ise /ya da değil ise başka başka çözümler üretilir.

Su Yalıtımının Önemi

Su yalıtımı ve izolasyon, genellikle zemini toprak seviyesinin altında olan binalarda görülen, en büyük sorunlardan birisi nem ve su alma problemleridir. Neme maruz kalan duvar, zamanla rutubetlenir ve boyası kabararak sıvaları dökülür. Binanın iç cephe duvarlarının toprak altında olan bodrum katlardaki sorunlar, bina taşıyıcısı kolon ve perdelerine çok ciddi zararlar vermektedir.

Hasarlı duvarlara yapılabilirse dış cephesinden kazılarak bina perde duvarlarına pozitif yönden su yalıtımı yapılarak, tekrardan kapatılması gerekmektedir. Dış cephesinin kazısının yapılamadığı durumlarda bina içinden negatif su yalıtımı yapılması gerekmektedir.

Yağmur sularının balkon ve teraslarda temas etmesi ya da yeterli eğimin olmaması nedeni ile suyun birikmesi, gerekli olan su izolasyon uygulamasının yapılmaması, yapılması gereken detay uygulamalarının tam olarak yapılmaması nedeniyle zemin ve duvarlarda su sızıntıları oluşur. Zeminde oluşan sorunlu bölgeler lokal olarak onarılıp çözümlenmesi çok zor olduğundan, bütün uygulamaların en başından dikkatli ve profesyonel ekipler tarafından yapılması gerekmektedir.

Teras su yalıtım uygulamalarında bitüm esaslı, çimento, elastomerik reçine, poliüretan esaslı ve şeffaf su yalıtım ürünleri ile su yalıtım uygulaması yapılmaktadır. Sürme esaslı su yalıtım ürünleri kullanıldığından uygulamada hiç bir ek birleşim yeri bulunmaz ve zeminde tek parça olacak şekilde su yalıtım uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca teras tavanlarındaki çatlaklardan oluşan su sızıntılarını engellemek için poliüretan esaslı enjeksiyon su yalıtım uygulaması yapılarak, su yalıtım sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Temel, bodrum ve perde duvarları, teras, balkon, banyo gibi ıslak alanlarda oluşabilecek hasarları önleyerek, binalarınız için gerekli bakım ve onarımı yapabilirsiniz.

Deneyimli personelleri ile en kaliteli malzemeler kullanılarak verilen su yalıtımı hizmeti ile müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Asansör kovası ve bodrum katlarda negatif yönden yalıtımın yanı sıra, havuz ve su depolarında oluşan sorunlar kısa sürede giderilmektedir. Çok uygun maliyetle sizlere yardımcı olan firmamız sayesinde nem, küf, rutubet, çatlak gibi sorunlardan kalıcı olarak kurtulabilir, daha sağlıklı bir ortama kavuşabilirsiniz.