Bodrum Su Yalıtımı | Sızıntının Nedenleri / Basement Waterproofing

Bodrum su yalıtımı, suyun bir evin veya binanın bodrumuna nüfuz etmesini önlemek için kullanılan teknik ve malzemeleri içerir. Zemin seviyesinin altındaki bir bodrumun su geçirmez hale getirilmesi için sızdırmazlık malzemeleri uygulanması, drenaj ve karter pompalarının kurulumu ve daha fazlası gerekebilir. Bodrum su yalıtımı genellikle zemin seviyesinde veya altında inşa edilen yapılar için bina kodları ile gereklidir. Su yalıtımı ve drenaj hususları, toprakta yeraltı suyunun birikmesi muhtemel olduğu veya yüksek bir su tablasının bulunduğu durumlarda özellikle önemlidir.

Topraktaki su, bodrum katlarının ve duvarlarının altına hidrostatik basıncın uygulanmasına neden olur. Bu hidrostatik basınç, çatlaklardan su girmesini zorlayabilir, bu da büyük yapısal hasara, küf, çürüme ve diğer nemle ilgili sorunlara neden olabilir.

Bodrum su yalıtımı, sadece sorunlu noktaları düzeltmekten daha fazlasını gerektirir. Sadece kaçağın kaynaklarını bulmak değil, aynı zamanda evin temelindeki sorunları kontrol etmek ve gelecekteki sızıntıları önlemek de önemlidir.

Suyun bir bodrum temeline nüfuz etmesini önlemek veya bir temele nüfuz eden suyu yönlendirmek için çeşitli önlemler vardır:

 • İç duvar ve yer mühürleyici
 • İç su tahliyesi
 • Dış drenaj
 • Dış cephe su yalıtım kaplamaları
 • Kutu tipi su yalıtımı
 • Temel çatlak enjeksiyonları

İç Sızdırmazlık Malzemeleri

Dökülen beton temellerde çatlaklar ve boru geçişleri sızıntı için en yaygın giriş noktalarıdır. Bu açıklıklar iç kısımdan kapatılabilir. Güçlü yapıştırıcılar olan epoksiler veya üretanlar açıklıklara basınçla enjekte edilebilir, böylece temele dıştan nüfuz eder ve sızıntı yolunu keser.

Yığma temellerinde, iç sızdırmazlık elemanları hidrostatik basıncın mevcut olduğu yerlerde su sızmasına karşı kalıcı koruma sağlamayacaktır. Bununla birlikte, iç sızdırmazlık elemanları, bodrum içindeki yüksek atmosferik nemin gözenekli duvarlara emilmesini ve dağılmaya neden olmasını önlemek için iyidir. Parlama, sürekli yüksek nemin duvar yüzeylerini parçaladığı ve beton yüzeylerin bozulmasına ve dökülmesine neden olduğu bir durumdur.

İç Su Tahliyesi

İç su drenajı teknik olarak su geçirmez olmasa da, temel suyu azaltmada yaygın olarak kabul gören bir tekniktir ve genellikle bodrum su yalıtımı çözümü olarak adlandırılır. Birçok iç drenaj sistemi, “Bina Görevlileri ve Kod Yöneticileri” tarafından bodrum suyunun kontrolünde etkili olduğu için patentlidir ve tanınır.

Bir bodrum katına giren suyu boşaltmak için ortak bir sistem, temel yapının yanında bodrumun çevresine bir kanal oluşturmayı içerir. Yeni yapılan kanala bir Fransız drenaj , PVC boru veya patentli bir drenaj sistemi monte edilmiştir. Kurulan drenaj yeni çimento ile kaplıdır.

Drenaj sistemi bodruma giren suyu toplar ve dahili olarak yerleştirilmiş bir karter pompa sistemine boşaltır, bu da suyu bodrumdan dışarı pompalar. Duvar kanalları (çukur levhalar veya diğer membranlar gibi) temel duvarına sabitlenir ve nemi sisteme yönlendirmek için yeni drenajın üzerine uzanır.

İç Mekan Su Yalıtımı

İç bodrum su yalıtımı, çimento ile boşlukların doldurulmasını ve su geçirmez duvar boyası ile sorunlu noktaların kapatılmasını gerektirir. Bu, bodrum su geçirmezliğini sağlamaya ve gelecekteki sorunları önlemeye yardımcı olacaktır. Kaplamaların kullanıldığı iç bodrum su yalıtımı, yoğuşmanın ana ıslaklık kaynağı olduğu yerlerde etkilidir. Sorunun hafif nemli olması da etkilidir. Genellikle, iç mekan su yalıtımı büyük sızıntıları durdurmaz.

Dış Cephe Su Yalıtımı

Bir yapıyı dışardan su geçirmez hale getirmek, su girişinin neden olduğu yapısal hasarı önlemek için yeterli olduğunun kabul edildiği tek yöntemdir.

Mevcut bir bodrum su yalıtımı, temellerin alt taraflarında kazı ile başlar. Kazı yapıldıktan sonra duvarlar yıkanır ve kurumaya bırakılır. Kuru duvarlar bir su yalıtım membranı ile kapatılmıştır ve yeni drenaj karoları temelin yanına yerleştirilmiştir.

Son on yılda, polimer esaslı su yalıtım ürünleri geliştirilmiştir. Polimer bazlı ürünler binanın ömrü boyunca dayanır ve toprak pH’ından etkilenmez. Polimer bazlı su yalıtım malzemeleri doğrudan bir duvara püskürtülebilir, çok hızlı kürlenir ve yarı esnektir, bu da alt tabakanın bir miktar hareketine izin verir.

Su Sızıntısı ve Sızıntı Nedenleri 

Bodrum ve tarama alanlarındaki su sızıntısı genellikle uzun süreler boyunca meydana gelir ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

 • Beton, ev yapımında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Hava boşlukları çıkarılmadığında veya karışımın düzgün bir şekilde sertleşmesine izin verilmediğinde, beton çatlayabilir ve bu da suyun duvardan geçmesine izin verir.
 • Temeller, temel duvarlarının çevresini tanımlayan yatay yüzeylerdir. Temeller çok dar olduğunda veya yeterince derine koyulmadığında, toprak erozyonunun neden olduğu harekete karşı hassastırlar .
 • Oluklar ve iniş boruları, yağmur suyunu düşerken yakalamak ve evlerden ve binalardan boşaltmak için kullanılır. Oluklar tıkandığında veya iniş boruları kırıldığında, yağmur suyu temelin yakınındaki toprak tarafından emilir ve hidrostatik basıncı arttırır .
 • Drenaj borusu evin çevresine monte edilen gözenekli bir plastik malzemedir. Dış drenaj borularının temel amacı suyun bodrum katına girmesini önlemektir. Bununla birlikte, bu borular tıkanabilir veya hasar görebilir, bu da fazla suyun iç duvarlara ve bodrum katlarına baskı yapmasına neden olur.
 • Şiddetli yağmur veya kardan sonra pencere kuyularının içinde biriken su, bodrum penceresinin bağlantı yerlerinden sızıntılara neden olabilir. Pencere kuyusu kapakları, suyun pencere kuyusunda birikmesini önlemek için kullanılabilir.
 • Zemin doygunluğu bodrum kaçaklarının bir diğer yaygın biçimidir. Taban drenajı başarısız olduğunda bodrumun etrafındaki zemin çok fazla su içerebilir ve doygunluk noktası karşılandığında sel oluşabilir.

Su Hasarı Uyarı İşaretleri

Suyun bir bodrum veya tarama alanına sızdığını gösteren işaretlerin geliştirilmesi yıllar alır ve kolayca görülemeyebilir. Zamanla, birden fazla hasar belirtisi ortaya çıkabilir ve yapısal başarısızlığa yol açabilir.

 • Çatlak duvarlar: Çatlaklar yatay, dikey, çapraz veya basamaklı olabilir. Çatlakların genişlemesi ile şiddetli basınç veya yapısal hasar görülür.
 • Burkulma duvarları: Genellikle hidrostatik basınçtan kaynaklanır. Duvarların içe doğru eğildiği görülmektedir.
 • Boya soyulması: Duvarlardan su sızması, bodrum duvarları boyunca köpürmeye veya soyulmasına neden olabilir.
 • Çiçeklenme: Zemine yakın bodrum duvarlarında beyaz, tozlu kalıntılar bulunur.
 • Küf: Genellikle nemli, karanlık bölgelerde yetişen ve uzun süre maruz kaldıktan sonra solunum problemlerine neden olabilen mantarlar.

Temel Çatlak Enjeksiyonları

Temel çatlak enjeksiyonları, dökülen beton temeller betonun yerleşmesinden veya genişlemesinden ve büzülmesinden çatlarsa kullanılır. Epoksi çatlak enjeksiyonları tipik olarak yapısal amaçlar için kullanılırken, hidrofobik veya hidrofilik poliüretan enjeksiyonları, nem veya suyun nüfuz etmesini önlemek amacıyla çatlakları kapatmak için kullanılır. Beton hem güçlü hem de ucuzdur, bu da inşaatta ideal bir ürün haline gelir. Ancak beton su geçirmez değildir.