Su, yapılara etki eden önemli faktörlerden biridir.
Yapıların konforlu, sağlıklı olabilmesi için suyun kötü etkilerini ortadan kaldırmak gerekir.
Suyun bu kötü etkileri; yağmur suları, banyo ve tuvaletteki ıslaklıklar, topraktaki nem, bina altındaki yeraltı suları vs.
Suyun bu kötü etkilerini ortadan kaldırmak için yapılan uygulamalara su yalıtımı denir.
Su yalıtımı olmayan binaların yapı bileşenlerinde biriken sular kışın donarak, yazın da buharlaşarak beton bütünlüğünü bozar ve çatlaklara yol açar. Ayrıca zeminde nem, küf, mantar oluşur bu da insan sağlığına zarar verir.

NEDEN SU YALITIMI?
Suyun yapıları kötü etkilediği yönlerini kısaca yukarıda belirttik. Bu kötü etkiler yapıları etkilediği kadar insan sağlığını ve rahat yaşamı da etkiliyor. Daha rahat ve sağlıklı yaşamak konforlu bir ortamda bulunmak ve binaları uzun süreli kullanmak aynı zamanda ekonomik olmak için su yalıtımı yapılmalıdır.

SU YALITIMININ UYGULANDIĞI YERLER
Etkili bir su yalıtımı için uygulamanın binanın temelinden çatısına kadar her yerini kapsaması gerekir.

*Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılara,

*Banyo, lavabo, mutfak ve banyo gibi ıslak hacimlere,

*Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılara yapılır.

SU YALITIMI NASIL YAPILIR?
Su yalıtımı, yapılarımıza suyun girebileceği; temellere, toprak ile temas eden duvarlara, balkonlara, ıslak hacimlere, teras ve eğimli çatılara yapılır.
Bir yapı inşa edilirken temeline su yalıtımı yapılmamışsa sonradan yapılması mümkün değildir. Ancak etrafına toprak kazılarak yapılır. Bu da suyun sebep olduğu zararları tamamen ortadan kaldırmaz. Sadece konforu bozan küf ve nem oluşması engellenir.
Suyun zararlarını tamamen ortadan kaldırmak binanın ömrünü uzatmak için bina inşa edilirken temeline su yalıtımı yapılmalıdır.
Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır.

SU YALITIM MALZEMELERİ

Temel olarak su geçirimsizlik sağlayan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Su yalıtımında kullanılan malzemeler, kullanım alanlarına ve özelliklerine göre üç ayrı başlık altında toplanırlar.

A- Su Yalıtım Örtüleri
Plastik esaslı örtülerin üretici firmaların geliştirdikleri formülasyonlara göre çeşitli tipleri bulunmaktadır.
Kullanılan bazı plastik tip su yalıtım malzemeleri:

*Bitümlü örtüler: Okside Bitümlü Örtüler, Polimer Bitümlü Örtüler (APP/SBS katkılı)
*Sentetik örtüler: PVC, EPDM, TPO, ECB/ECO, vb.

B- Sürme Esaslı Malzemeler
Bir yapıyı düşündüğümüzde temel-perde, teras-çatı, balkon, ıslak mekanlar, kapı-pencere detayları ve dış yüzeylerde kullanılırlar.
Ayrıca su depoları, kanallar, yüzme havuzları vs. gibi yapılarda kendi başlarına veya yardımcı malzeme olarak işlev görürler. 4’e ayrılırlar.
*Çimento esaslı malzemeler
*Akrilik esaslı malzemeler
*Bitüm esaslı malzemeler
*Poliüretan esaslı malzemeler

C- Yapısal Su Yalıtım Malzemeleri
*Yapı kimyasalları
*Derz malzemeleri

Su yalıtım malzemeleri; kullanım amacı ve uygulanacak bölgeye göre; ortamdaki su basıncına, zeminin yapısına, yapıdan beklenen hareketlere, ürünün üzerine gelecek olası yüklere, iklim koşullarına ve yapıdaki detaylara göre seçilmelidir.

SU YALITIMININ FAYDALARI
*Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su yalıtımı bunların önlenmesini sağlar.

*Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

*Binaların ömrünü uzatır, daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasını sağlar.

*Su yalıtımı kullanılan enerji miktarını azaltarak tasarrufu sağlar.