Su Yalıtımı | Waterproofing

Su yalıtımı zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu nedenle, yüzeyinizin zaman testinden geçtiğinden emin olmak istiyorsanız, profesyonel su yalıtım hizmetlerine bakın. Bu, yüzeyin asla sudan zarar görmeyeceğini ve sızdırmazlık devamlılığını garanti edecektir.

Su Yalıtımı Nedir

Su yalıtımı, su geçirmez veya suya dayanıklı, sudan nispeten etkilenmeyen veya belirtilen koşullar altında su girişine direnen nesneyi tanımlar. Bir ürünün su hasarına karşı dayanıklı hale getirildiği yöntemdir. Suyun bina yapılarının çeşitli bölümlerine girmesini veya kaçmasını önlemek için tasarlanmış bariyer oluşumudur.

Binalara nüfuz eden su, binaların taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılardan veya tavanlardan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

Yapıların uzun yaşamlı olabilmesi, sıhhatli konforlu ve güvenilir bir bölge sağlayabilmesi amacıyla iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. Söz hususu bu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da su yalıtımıdır. Bir uzmanlık dalı olan su yalıtımının ana öğeleri doğru detay, nitelikli malzeme, sıhhatli uygulamadır.

Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi durumda ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına, bundan dolayı da yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Suyun yapılarda sıvı ya da gaz halinde bulunması, yıpranmaların ve zararlı etkilerin en mühim nedenidir.

Dış cephe mantolama yapılmış binalarda, tüm dış cephe ısı yalıtımı yaptığı kadar su yalıtımı da yapmalıdır. Su yalıtımı için dış cephelerde suyun şiddetine karşı koyabilecek su yalıtım boyaları uygulanmalıdır. Su yalıtımı yapılmamış binalarda ısı yalıtımı %100 olarak randıman vermediği gözlemlenmiştir. Bu yüzden ısı yalıtımı yapmadan önce su yalıtımının size sağlayacağı faydaları da düşünmenizde yarar vardır. Yapılarınız için yapılan su yalıtımı binanızın ömrünü uzatır.

Su Yalıtımı Nasıl Yapılır

Bu sorunun cevabı ; mevcut duruma “en uygun” şekilde yapılır. Bu cevabın nedeni, sadece teknolojiye bağımlı olmayan fiziki koşullar, her zaman %100 başarılı su yalıtımını sağlamaz. Örneğin ; eski binalarda yan binaların varlığı, sonradan müdahaleler, bölgenin zemin yapısı vb. nedenlerle temel yalıtımı sağlıklı olmayabilir. Uygulamanın yapılacağı yer bizzat görülüp çözüm üretilmelidir. Her yapının sorunlarının çözümü için “doktor” sıfatı ile yapı incelenmelidir. Örnek sorunlar ve çözümlerdeki  uygunluk;

Temelde su kaçağı sorunu: Eski bina ise , çevresine drenaj yapmak güçtür. Araştırma çok yönlü yapılmalıdır. Ancak içeriden kontrol tedbirleri alınabilir.

Su deposu su kaçağı sorunu: Deponun betonarme koşullarına göre, membran ya da sürme esaslı yalıtım yapılabilir.

Teras su kaçağı sorunu: Terasın mevcut koşullarında komple sökülüp tekrar yapılması ekonomik ve fiziki olarak mümkün ise / ya da değil ise başka çözümler üretilir.

Betonarme Yüzeylerde Su Yalıtımı

Zemin tabliye betonunun suya karşı korunması işlemidir. Su yalıtımı yapmak için bir çok farklı işlem yapılabilir. Bu işlemler arasında su geçirmeyen yalıtım kaplamaları tercih edilmektedir. Örnek verecek olursak; örtü anlamına gelen membran uygulamaları, bu konuda ilk akla gelen ve daha çok tercih edilen su yalıtım malzemeleridir. Ucuz sistem olarak gözüken bu uygulamalar PVC membran, cam tülü membran, polyster keçe, taşıyıcılı membran kullanılarak yapılan uygulamalardır. Fakat bu uygulamalar genellikle ek yerlerinden ve uygulama hatalarından dolayı çok sağlıklı olmadığı gözlemlenmiştir.

Su yalıtımı için  en iyi yöntem, sürme esaslı su yalıtım malzemeleridir. Bu malzemeler, fırça veya rulo ile uygulanan tecrit yalıtım malzemeleridir. Sürme olarak uygulanan su yalıtım malzemeleri, ek yeri oluşturmadan betonarme yüzeyde tek parça olarak kalıp, bütün beton yüzeyini kaplamaktadır. Aynı zamanda zemin içerisine fikse ederek daha iyi tutunmasını sağlar.

Sürme esaslı su yalıtım sitemlerinde, tüm betonarme yüzeyi tamamen kapatılır, süzgeç kenarları detaylı bir şekilde izole edilir ve izolasyon parapet üzerinde bulunan mermer altına kadar dönülerek su yalıtım işlemi sonlandırılır. Süzgeçlerin tıkanması durumunda biriken suyun parapetleri veya kapı eşiklerini aşıp daireye girmemesi için su yalıtım uygulamalarında mutlaka havuzlama sistemi yapılmalıdır.

Uygulama Alanları

Sağlıklı bir su yalıtımı binanın tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir.

 • Toprak ile temas eden duvarlar,
 • Temeller ve zemine oturan table betonları,
 • Ampatmanlar,
 • Su basman kotları,
 • Dış duvarlar,
 • Pencere kenarları,
 • Teras ve balkonlar,
 • Çatılar,
 • Gizli dereler,
 • Banyo, wc gibi ıslak hacimler,
 • Havuzlar,
 • Su depoları,
 • Yapıların soğuk genleşme derzleri (dilatasyonlar) gibi kısımlarına yapılır.

Ayrıca peyzaj alanlarında, (çiçek,ağaç, bitki ekilecek alanlarda) bitki köklerinin döşeme betonuna zarar vermesini engellemek amacıyla etkili bir su yalıtımı yapılır. Tüneller, su kanalları, gizli dereler, baca kenarları, parapetler, balkon çıkmaları gibi alanlarda da su yalıtımı kullanılır.

Neden Su Yalıtımı Yaptırmalısınız ?Bodrum su yalıtımı / Su sızdıran bodrum

Su yalıtımı, genellikle zemini toprak seviyesinin altında olan binalarda görülen, en büyük sorunlardan birisi nem ve su alma problemleridir. Neme maruz kalan duvar, zamanla rutubetlenir ve boyası kabararak sıvaları dökülür. Binanın iç cephe duvarlarının toprak altında olan bodrum katlardaki sorunlar, bina taşıyıcısı, kolon ve perdelerine çok ciddi zararlar vermektedir. Hasarlı duvarlara mümkünse dış cepheden kazılarak bina perde duvarlarına pozitif taraftan su yalıtımı yapılarak, tekrar kapatılması gerekir. Dış cephe kazısının yapılamadığı durumlarda bina içinden negatif su yalıtımı yapılması gerekir.

Yağmur sularının balkon ve teraslarda temas etmesi ya da yeterli eğimin olmaması nedeni ile suyun birikmesi, gerekli olan su yalıtım uygulamasının yapılmaması, yapılması gereken detay uygulamalarının tam olarak yapılmaması nedeniyle zemin ve duvarlarda su sızıntıları oluşur. Zeminde oluşan sorunlu bölgeler lokal olarak onarılıp çözümlenmesi çok zor olduğundan, bütün uygulamaların en başından dikkatli ve profesyonel ekipler tarafından yapılması gerekmektedir.

Teras su yalıtım uygulamalarında bitüm esaslı, çimento, elastomerik reçine, poliüretan esaslı ve şeffaf su yalıtım ürünleri ile su yalıtım uygulaması yapılmaktadır. Sürme esaslı su yalıtım ürünleri kullanıldığından uygulamada hiç bir ek birleşim yeri bulunmaz ve zeminde tek parça olacak şekilde su yalıtım uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca teras tavanlarındaki çatlaklardan oluşan su sızıntılarını engellemek için poliüretan esaslı enjeksiyon su yalıtım uygulaması yapılarak, su yalıtım sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Temel, bodrum ve perde duvarları, teras, balkon, banyo gibi ıslak alanlarda oluşabilecek hasarları önleyerek, binalarınız için gerekli bakım ve onarımı yapabilirsiniz.

Deneyimli personelleri ile en kaliteli malzemeler kullanılarak verilen su yalıtım hizmetleri ile müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Asansör kovası ve bodrum katlarda negatif yönden yalıtımın yanı sıra, havuz ve su depolarında oluşan sorunlar kısa sürede giderilmektedir. Çok uygun maliyetle sizlere yardımcı olan firmamız sayesinde nem, küf, rutubet, çatlak gibi sorunlardan kalıcı olarak kurtulabilir, daha sağlıklı bir ortama kavuşabilirsiniz.