EPS

Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), stiren monomerin polimerizasyonuyla petrolden elde edilen, köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir termoplastik malzemedir. Özel üretimlerde taneciklerin uzun dalga ışınımı yansıtacak şekilde işlendiği gri/siyah tonlarında ürünler de mevcuttur.
Malzeme, küçük tanecikler halinde hammadde olarak temin edildikten sonra ön şişirme işleminden geçer. Bu sırada taneciklerin içindeki pentan gazı ile hava yer değiştirir ve malzemenin istenilen yoğunluğu bu aşamada büyük ölçüde sağlanır. Daha sonra özel silolorda dinlendirilen genleştirilmiş taneciklerin kalıp içerisinde su buharı yardımı ile birbirleriyle kaynaşması ve malzemenin özelliklerini kazanması sağlanır. Tanelerin birbiri ile kaynaşması sonucunda bal peteği görünümünde, arada boşluk kalmadan birbiri ile kaynaşmış çokgenlerin oluşturduğu sürekli bir kütle meydana gelir. Daha sonraki üretim adımları ise malzemenin kullanım sahasına (ısı yalıtım amaçlı veya ambalaj malzemesi olarak) göre değişiklik gösterir.

XPS 

Homojen hücre yapısına sahip,ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir.
XPS’in hammaddesi olan polistren, Ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen bal peteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır.

EPS VE XPS KARŞILAŞTIRMASI

XPS ham maddesi de EPS gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir. Ülkemizde, bu iki malzeme arasında seçim yapılırken fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kullanıcıların yanlış yöne sevk edilmesinden dolayı aralarındaki fark özellikle vurgulanmaktadır. EPS ve XPS’ in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çok yakımdır. Buna karşın aynı yoğunluktaki EPS, XPS’ e göre daha az maliyetlidir. Buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin seçilebileceği yerlerde, XPS (belirli bir yoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. Bu durumda daha düşük yoğunluklu ve kalın EPS kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları yakalanmaktadır.

TAŞYÜNÜ

Bazalt, diyabaz, dolomit gibi kayaların ergitilerek püskürtüldükten ve bakalit ile karıştırılıp daha sonra özel işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen mineral yün çeşididir.
Taş yünü piyasada kaya yünü ve rockwool olarak ta bilinir.

NEDEN TAŞYÜNÜ?

Isı yalıtımı kadar ses yalıtımı uygulamalarında da mükemmel sonuçlar veren taş yünü gerek yaşam konforunu yükselten gerekse enerji tasarrufu sağlayan bir unsur olarak hem kullanıcıların bilinçlenmesi hem de yönetmeliklerin yükseltilmesi ile yaygınlaşmıştır. Yangına olan direnci ile yangına karşı yapılarınızı güçlü kılan taş yünü pek çok çeşitte sunulmaktadır.

TAŞYÜNÜ KULLANIM ALANLARI

*Kullanılmayan çatı aralarında sanayi yapılarının sandviç çatılarında, üzerine yük gelmeyen her türlü yatay uygulamada kullanılabilen Çatı Şiltesi,

*Asma tavan çözümlerinde kullanılan taş yünü asma tavan plakaları,

*Kullanılan çatı aralarının mertekleri arasında uygulanan alüminyum folyolu mertek arası şiltesi,

*Yürünen ve yürünmeyen teras çatılarda, düz veya eğimli çatılarda ısı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılan çıplak veya bitümlü levhalar,

*Binaların zeminlerinde ve katlar arasındaki ısı ve ses yalıtımı ile titreşimli çalışan cihazların kaideleri altında darbe sesi yalıtımında kullanılan yüzer döşeme levhaları,

*Hafif ara bölme duvarlarda ses, dış duvarların içten yalıtımında ses ve ısı yalıtımı için kullanılan ara bölme levhaları,

*Granit, cam, alüminyum vb. tüm cephe giydirme sistemlerinde ısı, ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılan bir yüzü alüminyum folyo veya cam tülü kaplı cephe levhaları,

*Bina yalıtımlarının değişik detaylarında kullanılan farklı yoğunluklarda ki yalıtım levhaları,

*Yüksek sıcaklıklardaki düzlemsel yüzeylerin, yangın bölmelerinin, asansör kanallarının yalıtımında kullanılan yüksek sıcaklığa dayanıklı sanayi levhaları,

*Yüksek sıcaklıktaki proses ekipmanlarının, silindirik tank ve depoların, akışkan sıcaklığı çok yüksek olmasa bile büyük çaplı boruların yalıtımında kullanılan rabitz teline dikili sanayi şilteleri,

*Klima kanallarını dıştan ısı içten ısı ve ses yalıtımında kullanılan bir yüzü alüminyum folyo veya siyah cam tülü kaplı klima levhaları,

*Konut ve sanayide kullanılan sıcak veya soğuk tesisat borularının ısı, ses ev titreşim yalıtım amacı ile kullanılan yüksek yoğunluklu kaya yününde imal edilen çıplak ve alüminyum folyo kaplı prefabrik borular.