Enerjinin verimli kullanımı için öncelik verilmesi gereken konuların başında, kısaca ‘mantolama’ olarak adlandırılan ‘dıştan ısı yalıtımı uygulaması’ geliyor. Çünkü yapılarda ısı kayıplarının büyük bölümü binaların cephelerinde oluşuyor ve bu kayıpları önlemek için yapılan mantolama sistemi sayesinde kullanılan enerjiden ortalama yüzde 50-60 oranında tasarruf edilebiliyor. Bu da hem hane bütçesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulmasını sağlıyor.

Mantolama, enerji tasarrufunun yanında yapıların betonarme bölümlerinde korozyonu önleyerek yapı ömrünün uzamasına da yardımcı oluyor. Ayrıca iç mekânda rutubet oluşumu ve küflenmelere karşı da yapıları koruyarak konforlu iç mekân koşulları yaratıyor.

Mantolamanın sayısız avantajlarına rağmen uygulama sürecinde yapılabilecek hatalar kötü sonuçlar doğurabiliyor. Gerek tüketiciler gerekse uygulayıcılar açısından, mantolama konusunda dikkat edilmesi gereken kritik noktalar bulunuyor.

Paket sistemler tercih edilmeli
      Mantolama yaptırmaya karar verildiğinde en kritik nokta seçilecek ürünlerin bir paket sistem olması. Bu paket sistemlerin, Avrupa Teknik Onay Rehberi (EOTA) dıştan duvar ısı yalıtım sistemleri için hazırlanan yaşlandırma ve performans standardına (ETAG 004) uygunluğunun test edilmiş olması gerekiyor. Bu test ile mantolama sistemi 20 yıl boyunca yaşayabileceği fiziksel koşullara laboratuar ortamında maruz bırakılıyor ve ardından testlere tabi tutularak yeterlilikleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılıyor.

XPS’li paketler bina ömrü boyunca performans sağlıyor
      Mantolama sistemleri arasında XPS’li paketleri tercih ederek de diğer paketlere göre önemli avantajlar sağlanıyor. Isı iletkenlik değeri en düşük ısı yalıtım malzemesi olan XPS, bünyesine su almadığı için ısı iletkenlik değeri hiçbir zaman değişmiyor.
Ayrıca XPS’in gece-gündüz ve yaz-kış arasında oluşan sıcaklık farklılıklarından etkilenmemesi ve boyutsal stabilitesini koruması, sıva ve boya yüzeyinde çatlak oluşumunu engelliyor. XPS Isı Yalıtım Levhaları performansını bina ömrü boyunca koruyarak maksimum tasarruf sağlıyor.

XPS ısı yalıtım levhaları
İklim koşullarına uygun kalınlık belirlenmeli
      Hangi paket sistemin seçileceğine karar verildikten sonra, uygulamacı firma ile birlikte yalıtım malzemesinin kalınlığının belirlenmesine sıra geliyor. Bu kalınlık “TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılacak hesaplara göre belirlenebildiği gibi, yine TS 825’te belirtilen iklim koşullarına uygun olan kalınlıklar da seçilebiliyor. İstanbul için 3 cm XPS’li mantolama paketleri uygun olurken, İç Anadolu’da 5 cm’lik, Akdeniz’de 4 cm’lik XPS’li mantolama paketlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

Doğru metraj, doğru maliyet hesabı ve sertifikalı ustalar sorunsuz uygulama sağlıyor.
      Uygulama firmalarından mantolama için teklif alırken, cephe metrajının doğru çıkarılması maliyetlerin doğru hesaplanması açısından da önemli. Uygulamayı yapacak olan firmanın vereceği detaylı bir fiyat teklifinde, malzemelerin m² tüketim miktarlarını görüp, uygulama başlamadan eğer eksik kullanılan bir takım malzemeler varsa bunları tespit edip müdahale etmek mümkün oluyor. Ayrıca firma ustalarının sertifikalı olması en iyi ve sorunsuz sonucu elde etmekte yardımcı oluyor.

Yapıların tüm dış kabuğuna ısı yalıtımı uygulanmalı
      Mantolama yaptırırken yapıların tüm dış kabuğunun ısı yalıtımı ile sarılması gerektiği unutulmaması gereken bir konu. Örneğin; pencere ve kapı gibi açıklıkların merkez dönüşleri ısı yalıtım malzemesiyle dönülmez ise bu noktalar ısı kaybının neden olacağı önemli ısı köprüleri oluşturuyor.

Bu gibi noktalarda mantolama kalınlığıyla aynı kalınlıkta ya da daha ince özel profiller (pencere dönüş profili) kullanılabiliyor. Yine standart paketler içinde yer almayan bazı detay profillerini de kullanarak sistemin tamamlanması sağlanıyor. Özellikle renovasyon projelerinde, denizlik mermerlerinin boyunun yalıtımın ardından kısa kalması nedeniyle buralarda alüminyum denizlik profili kullanarak denizlikler uzatılabiliyor.

Üretici firmaların tavsiyeleri göz ardı edilmemeli
      Uygulama sırasında ise üretici firmaların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak uygulamanın bu doğrultuda yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tavsiyelere; seçilen sistemin detay kitapçıklarından, uygulama CD’lerinden ya da internet sayfasından ulaşılabiliyor.