Weber.dry 911

Weber.dry 911; bitüm esaslı, uygulandıktan sonra hızlı sertleşen ve yüzeyle bütünleşen, UV dayanımlı, aderansı ve yapışma mukavemeti yüksek, elyaf ve solvent içeren su yalıtım malzemesi.

UYGULAMA ALANI
 • Weber.dry 911, dış hava şartlarına dayanım ve etkin su geçirimsizlik gerektiren, ayrıca kabarmış ve çatlamış bitümlü membranların onarım işlemlerinde ve metal çatı oluklarının yalıtımında kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYLERİ
 • Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
 • Brüt beton,
 • Bitümlü membranlar,
 • Metal çatı olukları, kurşun ve çinko yüzeyler,
 • Diğer bütün uygulama yüzeyleri amacıyla bize danışınız.
PERFORMANS
 • Yoğunluk : Yaklaşık 1,25 kg /dm3
 • Kuru kalıntı oranı: %75
 • Isı direnci : + 150 oC ‘ ye kadar
 • Erime noktası : + 150 oC
 • Su buharı difüzyon direnci : µH20 yaklaşık 10.000