Ürün Tanımı: 

Teknomer 400 1K; Tek bileşenli, özel polimerler ile modifiye edilmiş, yüksek elastikiyete sahip, geri dönüşümü yüksek, solventli su yalıtım malzemesi.

Kullanım Alanları:

Teknomer 400 1K;

Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında, zemin nemi ve sızıntı sularına karşı, betonarme teras çatılarda, balkonlarda ve gizli derelerde yağış sularına karşı, galeri, drenaj ve atıksu kanal ve kollektörlerinin yalıtımında, açık kullanma suyu depoları ve havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.Metal yüzeylerin (döküm,sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme yoluyla uygulanabilir.Metal yüzeylerde bitümlü membran uygulamalarında astar olarak kullanılır.

Özellikleri/ Avantajlari:

Teknomer 400 1K;

– Kullanıma hazırdır.

– Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.

– Çok çabuk kurur. Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.

– Çatlak köprüsü kurabilir