Ülkemizde yapılan yeni inşaatlarda her ne kadar su yalıtımı birinci öncelik gibi görünse de, bir çok müteahhit’in ikinci plana attığı konulardan biridir aynı zamanda.
Yapılarda su yalıtımı birinci öncelik olmaktan ziyade, doğru ve sağlıklı bir yalıtım olmasına da özen gösterilmelidir. Unutmayın ki su yalıtımı binalarınızın ömrünü uzatır.

Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda 2000 yılından sonra yapılan binalarda su yalıtımı konusuna yaklaşık  % 70 hassasiyet gösterilmiştir.
Ve günümüzde yapılan ve yapımına devam edilen yapılarda ise su yalıtımı birinci önceliği oluşturmaktadır.Her ne kadar su yalıtımı ilk sıralarda yer alsa da yalıtımın kaliteli malzemelerle doğru olarak yapılması gerekmektedir.

Su yalıtımı, binaların ömrünü uzatmaktan daha çok insan sağlığını da korumaktadır. Doğru ve kaliteli bir yalıtım yapılmadığı takdirde binaların içlerinde oluşan rutubet, nem gibi etkenler insan sağlığını olumsuz yönde tehdit etmektedir.

Bu yüzden binalarımızda su yalıtımı yaparken, hem kaliteli su yalıtım malzemesi hemde kaliteli bir uygulama yapılmalıdır.
Bu sayede hem yapılarımız daha uzun ömürlü olur ve herşeyden önemlisi insan sağlığını da korumuş oluruz..