Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır

Ses yalıtımı yapılırken sesi geçirmeyen veya daha az geçiren, yani sesi fazla soğuran yalıtım malzemeleri kullanılır. Aşırı gürültülü ortamlarda ses dalgalarının şiddeti fazla olduğu için bu ortamlar sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle aşırı gürültülü ortamlarda ses yalıtım malzemelerinin kullanılması, gürültüyü önler yani ses yalıtımı sağlar. Duvar, zemin, tavan gibi alanlarda ses yalıtımı nasıl yapılır?

Duvar ses yalıtımı yapmanın iki farklı yöntemi vardır. Bunlar duvar üstüne ve altına olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her ikisinde etkilidir fakat duvar altına yapılan ses yalıtımında kullanılan süngerler daha kalın ve etkilidir.

Duvarın İç Kısmına Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Duvarların iç kısmına ses yalıtımı yaparken Bondex isimli sünger çeşidi kullanılmaktadır. Bu sünger ses yalıtımı yaptığı gibi kısmi olarak ısı yalıtımı da yapmaktadır. Genelde bina yapılırken döşenir fakat bitmiş veya eski binalarda da uygulama yapılabilmektedir. Bondex süngerler yalıtım süngerlerin parçalarından bir araya getirilerek yapılan sünger çeşididir. Bu parçalar bir araya getirilerek yoğun şekilde sıkıştırılarak oluşturulur. Sektörün en iyi ve en kesin sonuç veren ses yalıtım malzemesidir. Yüksek dB’deki müzik stüdyoları gibi alanlarda kullanılmaktadır. Müzik stüdyolarında duvarın üst kısmına da diğer sünger çeşitleri kullanılmaktadır.

Duvarın Dış Kısmına Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Duvarların dış kısmına ise akustik sünger dediğimiz sünger çeşitlerini kullanmaktayız. Süngerlerin çeşitli şekilleri mevcuttur. Piramit, labirent, yumurta, melamin gibi çeşitleri bulunmaktadır. Genel olarak hepsi aynı işlevi görmektedirler. Yanmaz özelliği vardır ve alevli damlama yapmamaktadır. Duvarların üst kısmına uygulaması yapıştırıcı yada kendinden yapışkanlı modelleri ile gerçekleştirilmektedir. Yapışkanlı modelleri ile kendiniz uygulama yapabilirsiniz fakat küçük bölgelerde yapılacak uygulamalar için geçerlidir. Büyük alanlarda yapılan uygulamalar içinse ses yalıtım süngeri profesyonel personelleri ile uygulamaların yapılması gerekmektedir.

Ses Yalıtımı Neden Gereklidir?

Ses yalıtımı, insan sağlığına olumsuz etkileri olan gürültünün zararlarını en aza indirmek için binalarda ve iş yerlerinde sesin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yapılan yalıtım türüdür.

Günümüz dünyasından gürültünün aşırı derecede artması, beraberinde ses yalıtımına olan ihtiyacı da artırmıştır.

Gürültü; gazların, katı maddelerin ya da sıvıların titreşim yaratması sonucu oluşan bir enerjidir. Yapılarda ses iletimi, hava doluşumlu ses iletimi ve darbe kaynaklı ses iletimi olmak üzere iki temel üzerine kurulmuştur. Ses yalıtımı bu iki temelden kaynaklanan ses kirliliğini önlemek amacıyla yapılır.

Hava doluşumlu ses iletimi, ses dalgalarının hava içerisindeki titreşimi sonucu oluşan gürültülere denir. Müzik sesleri ve konuşma sesleri buna örnek olarak verilebilir.

Darbe kaynaklı ses iletimi ise, bir nesnenin yapı elemanlarından birine çarpması sonucu oluşan gürültüdür. Bu gürültü tipine de örnek olarak eşyaların duvara çarpması, zıplama ve eşyaları sürüklemek gibi örnekler gösterilebilir.

Ses yalıtımı bu iki tür gürültünün de önlenmesini sağlar. Hava doluşumu ve darbe kaynaklı ses yalıtımının yapılması için farklı teknikler kullanılır.

Ses Yalıtım Sistemleri ve Önemi

Ses yalıtımı günümüzde gerek evlerde, gerekse iş yerlerinde en çok kullanılan yalıtım türleri arasında yer almaktadır. Bunun nedeni binalarda yapılacak gürültülerin diğer ev sahiplerini etkilememesidir. Bundan dolayı ses yalıtım sistemleri de en az ısı yalıtım sistemleri kadar önemlidir.

Ses yalıtım sistemleri sadece bina içerisinde ki gürültülerin engellenmesi için değil aynı zamanda bina dışarısından gelecek seslerinde engellenmesine olanak sağlamaktadır.

Günümüzde hemen hemen herkesin bir aracı vardır ve trafikte meydana gelen gürültü bina içerisinde ki birçok kişiyi rahatsız edecek boyutlara ulaşabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı ses yalıtım sistemleri oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Isı yalıtım sistemlerinde olduğu gibi, ses yalıtım sistemlerinin doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Doğru uygulanan ses yalıtım sistemleri, ses yalıtımında maksimum fayda ve verim sağlamaktadır. Özellikle duvarlar arasında çift katmanlı olarak uygulanması, ses yalıtımına oldukça büyük fayda sağlar. Çünkü çift katmanlı olarak uygulanan ses yalıtım sistemleri, hem dışarıdan gelen sesleri ev içerisine sokmamakta, hem de ev içerisinde ki sesin dışarıya iletilmesini engellemektedir. Ayrıca ses yalıtım sistemleri ev içerisinde bir çok bölgeye uygulanmalıdır. Duvar, cam, tavan ve tabana uygulanacak ses yalıtım sistemleri ev içerisinde ses yalıtımını tamamlayacak mekanizmalar arasında yer almaktadır.

Özetlemek gerekirse, ses yalıtımı da en az ısı yalıtımı kadar bir yapı için önemlidir. Bir bina için ses yalıtımı olmazsa olmazlar arasındadır.

Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Ses Yalıtımı İle İlgili NOTLAR :
 1. Yan odadaki TV sesinin duyulması, sesin soğrulup iletilmesi nedeniyledir.
 2. Kar yağdığında ortam daha sessiz olur. Bunun nedeni sesin kar tarafından soğrulmasıdır. Kar sayesinde sesin yansıması azalır. (Kar yokken asfalttan yansıyan ses etrafa yayılır. Kar varken kar sesi soğurduğu için yansıma azalır).
 3. Sesin kontrol edilebilmesi için yansımasının, iletiminin ve soğrulmasının nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gerekir.
 4. Binalar yapılırken ses yalıtımının sağlanması için duvarlar sıvanır ve duvarların arasına sesin soğrulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri (köpük) konur.
 5. Araba egzozlarındaki susturucular motor sesinin şiddetini azaltmak için kullanılır. Susturucularda art arda odacıklar yapılır veya sesi soğurcu maddeler kullanılır.
 6. Ağaçlar, ortamdaki sesin soğrulmasını sağlar.
 7. Odadaki eşyaların yumuşak ve pürüzlü yüzeye sahip olması sesi dağınık yansımaya uğrattığı için sesin daha fazla soğrulmasını sağlar.
 8. Kapalı mekânlarda yankı oluşumunun engellenmesi için sesi yalıtan yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
 9. Sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak maden yataklarının yeri belirlenebilir, deprem fayları belirlenebilir, deniz derinliği ölçülebilir.
 10. Ses dalgaları kullanarak su içindeki cisimlerin yerini ve derinliğini, ayrıca denizlerin derinliklerini ölçmek için kullanılan cihaza sonar denir. Sonar cihazı ses dalgalarını gönderir ve ses dalgaları engele çarpıp yansıyarak tekrar cihaza ulaşır. Ses dalgalarının gönderildikten sonra tekrar geri gelmesi süresi hesaplanarak uzaklık ölçülebilir.

Ses ile ilgili çalışmalar çok eskilere dayanır.

 • M.Ö 500 yılında Yunan filozof ve bilim insanı Pisagor, titreşen yaylardan ortaya çıkan sesleri incelemiştir.
 • M.Ö 400`de Yunan bilgin Arkides, bir cismin başka bir cisme çarpmasıyla ses elde edilebileceği fikrini ileri sürmüştür.
 • M.Ö 350 yılında Yunan filozof Aristoteles sesin, havanın hareketi ile kulaklarza ulaştığını öne sürmüştür.
 • M.Ö 425–221 yıllan arasında Çinliler, havadaki nemin telli çalgılardaki tellerin gerilimini etkilediğini gözlemleyerek tellerdeki gerilim ile çıkardıkları ses arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir.
 • Günümüzden yaklaşık 400 yıl önce İtalyan gök bilimci Galileo (Galib), ses dalgalarının frekansı ve incelik–kalınlık arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
 • İtalyan elektrik mühendisi ve mucit Guglielmo Marconi (Guglelmo Markoni), 1901 yılında ilk defa okyanus ötesi kablosuz ses yayınını gerçekleştirmiştir.