YÜZEY HAZIRLIĞIimages

Uygulama yapılacak yüzey tozdan, kirden ve nemden arındırılmalıdır. Dökülme ya da kabarma olan yüzeyler özel tel fırçalar ile temizlenmeli, çatlak ve kırık yerler onarılmalıdır.

SUBASMAN PROFİLİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

 İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığı göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm. aralıklarla subasman profili montaj seti yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar kullanılabilir.
Köşe bağlantıları ise, subasman profillerini köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

ISI YALITIM (MANTOLAMA) LEVHALARININ YERLEŞTİRİLMESİ

Yapıştırma Harcı, teknik bilgi föyündeki hazırlama talimatına uygun olarak hazırlanıp, yapıştırma yüzeyinin düzgünlüğüne bağlı olarak levha yapıştırma işlemi için aşağıdaki yöntemler kullanılmalıdır.

  • Eğer uygulama yüzeyi düzgün değil ise; ısı yalıtım levhalarının, yapıştırılacak yüzeyinin kenarları boyunca kenarlardan 1 cm kalmasına dikkat edilerek bir çerçeve oluşturacak şekilde yapıştırıcı sürülmeli, yapıştırıcı kenar yüzeylere taşırılmamalı, ayrıca levhanın orta kısımlarına da üç büyük parça yapıştırıcı noktasal olarak uygulanmalıdır(Dübel uygulanacak yüzeye denk gelecek şekilde noktasal yapıştırıcı 5kg/m² olacak şekilde kullanılmalıdır.). Isı yalıtım levhalarının binilerine yapıştırıcı bulaşarak ısı köprüleri ve düzensizlikler oluşturulmamalıdır. Levha yüzeyinin en az yüzde 40’ına levha yapıştırıcısı uygulanmalıdır.• Eğer uygulama yüzeyi terazisinde ise; ısı yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde yapıştırıcı 5kg/m² sarfiyatıyla sürülmeli ve 1-2 cm kalınlığında olmalıdır, daha sonra yüzeyi dişli mala ile taraklanmalıdır. Yapıştırıcı sürülmesi işleminden sonra, ısı yalıtım levhaları su basman profiline oturtularak duvara yapıştırılır. Cephelerde ve köşelerde levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Özellikle kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası getirilmemelidir Sıva çatlaklarının daha çok oluşabileceği bu tip noktaların üzeri tek bir levha ile kaplanmalıdır. Levhalar uzun süre atmosferik etkilere açık bırakılmamalı ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamalıdır. Levhaların ek yerlerine kesinlikle yapıştırıcı gelmemelidir. Levhaların düzgün döşenmesi ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

LEVHALARININ DÜBELLENMESİ

 Yapıştırma işlemine ilave Shapemate IB levhalarının sürekliliğini ve performansını uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için mekanik bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulur.
Dübelleme, yapıştırma işleminden 24 saat sonra, yapının yüksekliği ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmiş derinlikte, sayısında ve dübel tipinde uygulanmalıdır.
Yapıştırılmış IB levhası üzerine dübel başlığının tam olarak yerleştirilmesi için havşa başlığı açılır.
Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunluğundan 1 cm derin olacak şekilde matkapla delik açılarak dübel yerleştirilir ve pimi çakılarak sabitlenir.
Matkap çapları açılacak dübel çapıyla aynı seçilmelidir. Betonarme zeminlerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1 mm. daha geniş seçilebilir.

KÖŞE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Damlalıklı köşe profilleri, köşelere therm yapıştırıcı yardımıyla sabitlenir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir. Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.

Alüminyum Fileli Köşe Profili, pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin oluşturduğu köşelerde düzgün bir kenar ve darbelere karşı dayanıklı olması için kullanılmalıdır. Köşe profilleri aynı zamanda yapılacak sıvaya mastar görevi yapacağından yalıtım levhalarının yapıştırılmasından sonra, sıva aşamasından önce köşe profilleri sıva ile yapıştırılır.

FİLELİ SIVA UYGULAMASI

Sıva Harcı, teknik bilgi föyündeki yer alan hazırlama talimatına uygun olarak hazırlanıp, 2-3 mm kalınlığında ilk kat sıva 10×10 taraklı çelik mala ile yüzeye sürülür.

Sıva henüz taze iken alkali dayanımlı sıva filesi, sıva yüzeyine gerilerek, mala, rulo veya spatula yardımıyla sıvanın içine gömülmesi sağlanır. Filenin sıva içindeki yeri yüzeye yakın olmalıdır. File ek yerleri 10 cm birbiri üzerine binecek şekilde uygulanır. Sıva filesi yerleştirildikten sonra ikinci kat sıva uygulamasına geçilir. İlk kat sıvada olduğu gibi yüzeye 2-3 mm kalınlığında düz çelik mala ile yüzeye sürülür. Sarfiyat toplamda yaklaşık 5 kg/m² olmalıdır.

DEKORATİF KAPLAMA VEYA DIŞ CEPHE BOYA UYGULAMASI

Sıva uygulaması tamamen kuruduktan sonra çimento esaslı mala ile uygulanabilen son kat dekoratif kaplama tekstürlü bir görünüm verilerek uygulanır. Dekoratif dış cephe kaplaması yapılırken, yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir şekilde uygulanmalı ve estetik görünümü bozacak hatalı uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Dekoratif dış cephe kaplamasının üzerine akrilik esaslı dış cephe boya uygulaması yapılarak mantolama uygulaması sonlandırılır.