KÖSTER NB Sistem
Çimento esaslı, kristalize su yalıtımı harcı (iki bileşenli)

GENEL BİLGİ
KÖSTER NB Sistem betondaki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristal üretir ve betondaki
kapiler boşlukları tıkar.
Bu özelliği sayesinde hem negatif hem depozitif taraftan yapılan su yalıtımı
uygulamalarında kesin çözüm sağlar.
Negatif ve pozitif taraftan 13,8 bar su basıncına dayanım raporları ve içme suyu
depolarında kullanıma uygunluk belgeleri mevcuttur. Test sertifikalarını Teknik
Servisimizden edinebilirsiniz.
Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve mukavim bir katman
oluşturur ve bu sayede iki kademeli koruma sağlar.
KÖSTER NB Sistem iki bileşenlidir. Toz bileşen > KÖSTER NB ve sıvı bileşen >
KÖSTER SB Haftemulsion karıştırılarak oluşan karışım sürülerek uygulanır.
KÖSTER NB Sistem hijyeniktir, içme suyu depolarının su yalıtımında kullanıma
uygundur. Soda ve klorür içermez, betondaki donatıları korozyona karşı korumaktadır.
TEKNİK VERİLER
Pozitif taraftan su basıncına dayanımı 13,8 bar
Negatif taraftan su basıncına dayanım 13,8 bar
Su buharı geçirgenlik katsayısı DIN 52 615 μ= 60
Uygulama sıcaklığı +50C ile +300C arasında
Basma dayanımı (28 gün) EN 196-1 27,0 N / mm2
Eğilme dayanımı (28 gün) EN 196-1 10,0 N / mm2
Çekme mukavemeti (28 gün) ASTM C190-85 2,4 N / mm2
Aşınma dayanımı (28 gün) ASTM D4060-90 0,00027 g/U
İçme suyuna depolarında kullanıma uygunluğu
DVGW – W270 standartına göre UYGUN
Klorid ve sülfat dayanımı DAYANIMLI
Taze harç karışımın yoğunluğu 1,884 g/cm3
Tozun dökme yoğunluğu TS 6433 1,143 kg/dm3
Donma süresi EN 196-3 Başlangıç 355 dak
EN 196-3 Sonlanma 460 dak
1-01T 708 / 0100.2012.01
KULLANIM ALANLARI
· Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında

· Negatif veya pozitif taraftan su yalıtımında
· Toprak altında ve toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında
· Beton, sıva ve şapın su yalıtımında kullanılır.
Örneğin ;
· İçme suyu ve kullanma suyu deposu
· Yüzme havuzu
· Termal havuz ve sıcak su deposu ( t ≤ 80 0C )
· Negatif taraftan su yalıtımında (kapalı garaj, bodrum katı içten yalıtımı ve benzerleri)
· Perde duvar yalıtımında
· Beton dere, sulama kanalı
· Silo, tünel ve benzeri betonarme yapıların su yalıtımında kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ
Yüzey hazırlığı :
Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlen
dirilmelidir.
Nemlendirme işlemi uygulamadan 24 saat önce ve tekrar 2 saat önce yüzey suyla tam
olarak doyurularak yapılır. Yüzeylerde su birikintisi oluşmamasına özen gösterilmelidir.
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ,
gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak
tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda
mekanik yöntemler ile yüzeyler pürüzlendirilmelidir.
Tuz kusması veya tozuma gözlenen alanlarda ve daha yüksek kimyasal dayanım istenen
durumlarda KÖSTER NB Sistem – KÖSTER Polysil TG 500 kombinasyonu kullanılır.
Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık,segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli,
düzgün olmalı ve tozumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce KÖSTER Repamor
ve KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir.
Dilatasyonlar KÖSTER Flex Band ile elastik şekilde yalıtılmalıdır.
KARIŞIMIN HAZIRLANMASI
· Bir bidon (3 kg) KÖSTER SB Haftemulsion ile 5 – 6 litre temiz su uygun bir kapta
karıştırılır.
· Devamlı karıştırma altında toz bileşen olan KÖSTER NB eklenir.
· Bir torba (25 kg) KÖSTER NB eklendikten sonra karıştırma işlemine takriben
3 dakika kadar devam edilir. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli
(400 d/d) bir karıştırıcı ve karıştırıcı uç yardımı ile yapılmalıdır.
Karıştırma işlemi sonucunda homojen, topak içermeyen ve sürülebilir kıvamda bir harç
elde edilir.
KÖSTER NB Sistem uygulanması :
KÖSTER NB Sistem fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır.
Uygulama 2 veya 3 kat halinde yapılır. Katlar homojen ve düzgün uygulanmalı, uygulama
her katta aynı yöne doğru yapılmalıdır. Gelişigüzel ve düzensiz uygulamalardan
kaçınınız. Katlar arasında kuruma beklenmeli (en az 3 saat) fakat 24 saatten fazla süre
geçmemelidir.
Temel yalıtımlarında KÖSTER KBE ile beraber kullanılacağı durumlarda KÖSTER NB Sistem
katmanının en az 24 saat kuruması beklenmelidir.