İzolasyon,içinde bulunduğumuz mekanın sudan,nemden,ısıdan korunmasıdır.Sağlıklı bir yaşam sığınağı için izolasyon şarttır.
İzolasyon,diğer bir anlamla büyük ölçüde enerji tasarrufu demektir.İzolasyon sayesinde yapılan bu tasarruflar,ülke ekonomisinede büyük ölçüde katkı sağlar.
Yani,izolasyon yapılan bir mekanda daha az enerji harcanmasından dolayı,ülkenin daha az döviz kaybetmesi anlamına gelmektedir.
İzolasyon sayesinde yapılan bu tasarruf,döviz fazlası oluşturur ve yeni yatırımlara dönüştürülür.
Böylece insanımıza daha fazla iş olanakları ve yatırım olarak geri dönüş sağlanabilir.

*Mekanlarda mantar,küflenme,siyah lekelerin oluşmasına neden olan nemlenmeyi önler.

*Ekonomik açıdan ülkeye katkı sağlar.
Böylece ülkemizin enerji ihtiyacında dış ülkelere bağımlılığını azaltır.

*Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamaları yarı yarıya tasarruf ederek,
kışın ve yazın ortamdaki sıcaklığı/serinliği korumayı sağlar.

*Betonun içindeki demirlerin paslanmasını önler,böylece mekanların depremlere karşı direnci artar.

*Atık gaz emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltarak,
küresel ısınmanın ve hava kirliğinin önüne geçer.