Elastokote 2K

Elastokote 2K; bitüm-kauçuk esaslı, çift komponentli, elastik ve çekme mukavemeti elyaf ve başka katkılarla güçlendirilmiş bitüm esaslı, esnek ve hızlı kuruyan su bazlı likit membrandır. Bünyesinde ki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı sağlam ve esnek bir tabaka oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

Elastokote 2K Kauçuk Bitüm, tüm yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde, sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır.

Geniş çatlaklı yüzeylerde ya da daha şiddetli basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, yalıtım filesi, tecrit bezi, vb. donatıyla beraber kullanılır.

UYGULAMA:

ELASTOKOTE 2K, soğuk programlıdır. Torbadaki toz komponent, kovadaki sıvı komponentin içine dökülür ve düşük devirli bir karıştırıcı ile topak kalmayıncaya dek karıştırılır. Karışımın ardından bitüm fırçası ya da mala ile uygulanır. Hava şartlarına bağlı olarak takriben 1-2 saatte kurur. Nemli ama yaş olmayan yüzeylerde uygulama yapılabilir. Olumsuz hava şartlarında ya da +5 °C’den düşük sıcaklıklarda uygulama işlemi yapılmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, başka kat sürülmemelidir.

AVANTAJLARI:
  • Herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilir.
  • Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
  • Su bazlı olmasından ötürü çevre dostudur.
  • Yanıcı ve zehirli maddeler içermediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
  • Karışımında su olduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi bir mukavemet sağlar.
  • Kalıcı esnekliği vardır.
  • Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
  • Kılcal çatlakları kapatma özelliği vardır.
YÜZEY HAZIRLIĞI:

Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar temizlenmelidir. Elastokote uygulama öncesinde Emilkote ile astarlanmalıdır.

SARFİYAT:

Her katta 1.5 kg/m² (mala ile)

AMBALAJ:

Metal kovada 18 kg Bitüm emülsiyonu + 6 kg Toz bileşen