Bayındırlık İzolasyon Pozları

18.469/12 Pozu Detay Bilgileri

Poz Nu: 18.469/12
Tanım:

2 mm kal.epdm sızdırmazlık membranı ile su yalıtımı yapılması

Uzun Tanım: 

2 mm kalınlığında elastomer esaslı (epdm) sızdırmazlık membranı ile su yalıtımı yapılması (her iki kenarı 40mm 200mm pe kaplı her renkteki malzeme ile)

Birim:

18.469/12 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; su yalıtımı yapılacak olan beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken, 2 mm kalınlığında elastomer esaslı sızdırmazlık membranı ile su yalıtımı yapılması.

Her iki kenarı 40mm 200mm PE kaplı her renkteki malzeme ile, m² ye en az 1,15 m² malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak, sıcak hava kaynağı ile kaynatılarak döşenmesi.

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü:

Kaplama yapılan yüzeyler m² olarak hesaplanır.

Y.19.085/005 Pozu Detay Bilgileri

Poz Nu: Y.19.085/005

Tanım: 

Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Uzun Tanım:

Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

Birim: 

Y.19.085/005 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması.

Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması.

Elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması.

Ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması.

Her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m²

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Diğer Pozlar

Poz Nu: 14.012/1
Tanımı: 

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması.

Tarifi:

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarla­rının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı

Birim:

Ölçü:

Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:
 1. Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
 2.  Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
 3. Derinliği 2,00 m’den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 da ki derinlik zammı uygulanır.
Poz Nu: 14.018
Tanımı: 

Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması.

Birimi: 

Tarifi:

Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m³ fiyatı

Ölçü: 

Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.

NOT:

Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.

Bina çevresi, saha dolgusu, kanal dolguları, ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

Poz Nu: 15.140/2
Tanımı:

 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması.

Birimi:

Tarifi:

Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m³ fiyatı

Ölçü:

Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.

NOT:

*Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.

*Bina çevresi, saha dolgusu, kanal dolguları, ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

Poz Nu: 15.140/8
Tanımı:

Çakıl ile drenaj yapılması.

Birimi:

Tarifi: 

Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj için lüzumlu çakılın (Poz No: 08.009/1) drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, kum ile drenaj yapılmasının 1 m³ fiyatı

Ölçü:

Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

Poz Nu: 18.138/C2
Tanımı:

TEK PROF.-40 CM AKS AR.12,5 MM TEK KAT YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUV.LEVH.TEK İSKEL. BÖLME DUVAR YAP.

Birimi:

Tarifi:
 • İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi,
 • DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm’lik ses yalıtım bandının yapıştırılması,
 • DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi,
 • 5 cm kalınlıkta 52 kg/m³ yoğunluğundaki taş yünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm´lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi,
 • gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması,
 • derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması,
 • vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması,
 • derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması,
 • bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması,
 • her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı
Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.